Wasfonteinen

Commerciele wasfonteinen BLINOX:

Het installeren van commerciële wasfonteinen op de werkplek heeft vele voordelen, waaronder verbeterde hygiëne, minder ziekteverzuim, meer werktevredenheid, een beter professioneel imago en naleving van gezondheidsvoorschriften.
Binnen of buiten, permanent of tijdelijk, voor één of meerdere gebruikers, handwasstations spelen een belangrijke rol in het creëren van een effectieve, gezonde en duurzame werkomgeving.

De pandemie heeft ons laten zien dat het handhaven van hygiënenormen een van de grootste uitdagingen is voor werkplekken en instellingen in alle sectoren. Het implementeren van deze collectieve wasfonteinen buiten de toiletten is een essentieel maar vaak over het hoofd gezien aspect van deze inspanning.

De wasfonteinen doen veel meer dan het bieden van een noodzakelijk gemak; ze dienen als hoekstenen van het welzijn op de werkplek, de productiviteit en de professionele reputatie.

De wasfonteinen van Loggere zijn schalen met een centrale voet, waar 6 tot zelfs 10 personen rondom kunnen gaan staan om hun handen te wassen. Een groot voordeel van de wasfonteinen is dat ze voor veel personen kunnen dienen zonder al te veel ruimte in beslag te nemen. De wasfonteinen zijn 100% vervaardigd uit RVS.

 

1. Hygiënenormen verhogen

Goede handhygiëne is van fundamenteel belang bij het beperken van de verspreiding van ziekteverwekkers, een kritieke zorg in een gedeelde ruimte zoals de werkomgeving. Handwasstations moedigen een consequente handhygiëne aan, omdat ze ontworpen zijn voor gemakkelijke toegang, zichtbaarheid en gebruik.

Het typische bureau op kantoor herbergt meer dan 10 miljoen bacteriën. Dat zijn 400 keer meer bacteriën dan op een toiletbril! 1,2 Voeg daar de hoge bacterietellingen aan toe op liftknoppen, kantoortelefoons en knoppen van verkoopautomaten - als je er alleen al aan denkt, krijg je waarschijnlijk zin om je handen te wassen.3,4,5

De wijdverspreide toepassing van regelmatig handen wassen leidt tot een gezondere werkplek met minder kans op ziekteverspreiding, wat bijdraagt aan een algehele verbetering van de hygiënestandaarden.

Uitsplitsing van kosten voor gezondheidszorg

Groter weergeven

 

2. Verzuim van werknemers beperken

Werknemersverzuim belemmert de productiviteit aanzienlijk en brengt aanzienlijke bedrijfskosten met zich mee. Zelfs vóór COVID werd geschat dat gezondheidsgerelateerde verloren arbeidstijd Amerikaanse werkgevers meer dan 260 miljard dollar per jaar kostte.6 Bovendien suggereren nieuwe studies dat presenteïsme - op het werk zijn maar niet volledig functioneren als gevolg van ziekte - werkgevers twee tot drie keer meer kan kosten dan directe medische zorg.7

Commerciële handwasstations bevorderen het regelmatig wassen van de handen en verminderen zo de overdracht van ziekten. Als gevolg daarvan kan het aantal ziekteverloven aanzienlijk dalen, wat leidt tot gezondere werknemers en een hogere, stabielere productiviteit. Investeren in handwasstations is dus niet alleen een hygiëne-initiatief, maar ook een productiviteitsstrategie.

 

3. De tevredenheid van werknemers verhogen

De tevredenheid van werknemers heeft vele facetten en wordt met name beïnvloed door de kwaliteit van de werkomgeving. De aanwezigheid van handwasstations toont de betrokkenheid van een werkgever bij de gezondheid en het comfort van zijn werknemers, wat op zijn beurt bijdraagt tot de tevredenheid over het werk.

Faciliteiten die prioriteit geven aan netheid en welzijn kunnen een positieve werkcultuur bevorderen, wat leidt tot een hoger moreel, betrokkenheid en algehele werktevredenheid.8

 

4. Een professioneel imago versterken

Het imago dat een bedrijf uitstraalt heeft een grote invloed op de zakelijke relaties en het groeipotentieel. Hoewel handwasstations in de eerste plaats een hygiënische functie hebben, versterken ze ook de professionele uitstraling van een werkplek. Het zijn zichtbare indicatoren van de inzet van een organisatie voor netheid, gezondheid en veiligheid, die een blijvende indruk achterlaten bij klanten, partners en toekomstige werknemers.

Hoewel die kleine dispensers voor handdesinfecterende middelen beter zijn dan niets, kom je er vaak achter dat iemand ze vergeten is te vullen. Handwasstations dragen bij aan het cultiveren van een reputatie van professionaliteit en nauwgezette aandacht voor detail.

 

 

5. Voldoen aan gezondheidsvoorschriften

Gezondheids- en veiligheidsvoorschriften op het werk verplichten bedrijven om voldoende voorzieningen te voorzien voor het wassen van de handen. Niet-naleving kan leiden tot hoge boetes, reputatieschade en in ernstige gevallen zelfs sluiting. Commerciële handwasstations zorgen ervoor dat bedrijven voldoen aan de wettelijke normen en deze zelfs overtreffen. Ze voorkomen kostbare overtredingen en laten zien dat de organisatie zich houdt aan de wettelijke en gezondheidsverplichtingen.

Commerciële handwasstations zijn meer dan alleen een armatuur op een werkplek; het zijn vitale onderdelen van een allesomvattende strategie voor gezondheid, productiviteit en reputatiemanagement. De installatie ervan levert tastbare voordelen op zoals verbeterde hygiëne, lager absenteïsme, meer werktevredenheid, verbeterd professioneel imago en naleving van de regelgeving. Omdat bedrijven zich blijven aanpassen aan de veranderende dynamiek op de werkplek, kan het belang van deze voorzieningen niet genoeg worden benadrukt.

Investeren in commerciële handwasstations is een investering in het meest belangrijke bedrijfsmiddel: de mensen. Door de gezondheid, het welzijn en de tevredenheid van de werknemers te bevorderen, kunnen werkplekken hun productiviteit verhogen, een professioneel imago cultiveren en de naleving van gezondheidsnormen verzekeren. Het is aan bedrijven om de veelzijdige voordelen van commerciële handwasstations te erkennen en ze te integreren in hun werkplekken voor een duurzame en welvarende toekomst.

 

AANBEVELINGEN VOOR BEDRIJVEN

  • Indien nog niet aanwezig, integreer commerciële handenwasstations in de kantoorinfrastructuur met voldoende dekking voor alle werknemers.
  • Leer werknemers en moedig hen aan om deze voorzieningen regelmatig te gebruiken als onderdeel van hun dagelijkse hygiënepraktijken.
  • Gebruik de installatie van deze stations als een kans om hun betrokkenheid bij gezondheid, veiligheid en het welzijn van werknemers te communiceren.